Інформація банку Volksbank Mittlerer Neckar eG для клієнтів щодо біженців з України

772 банків «Фольксбанк» і «Райфайзен Банк», «Шпарда-Банк» та «ПСД Банк» у Німеччині є кооперативними кредитними установами, що діють як універсальні банки та мають в цілому близько 8 074 відділеня, 16 300 банкоматів та 135 650 співробітників і утворюють одну з великих банківських груп у Німеччині.

Інформація банку

Як потужний банк ми пропонуємо нашим клієнтам та членам на місцях широкий спектр банківських продуктів та послуг. Сприяння членам банку, а таким чином і регіону, є першочерговим завданням нашої щоденної праці.

Можливість обміну валюти для українських воєнних біженців:

 • Кожен повнолітній український воєнний біженець може одноразово обміняти на євро до 10.000 гривень готівкою, обмін може також здійснюватися декількома окремими частинами.
 • Обмінний курс встановлюється Німецьким федеральним банком кожної п’ятниці після обіду і діє протягом усього наступного тижня.
 • Обмін зазвичай здійснюється у поєднанні з відкриттям рахунку.
 • У якій філії можна обміняти готівку, Ви дізнаєтеся на нашій інтернет-сторінці: www.volksbank-musterstadt.de.
 • Це правило діє з 24 травня 2022 по 19 серпня 2022 р.
 • Звертаємо Вашу увагу на те, що ми зобов’язані перевіряти, чи Ви вже приймали участь у програмі викупу готівки. Для цього ми зберігаємо наступні дані та електронним шляхом повідомляємо їх до Європейського центрального банку, 60640 Франкфурт на Майні:
  • прізвище
  • дата народження
  • використане під час відкриття рахунку посвідчення особи (тип документа, номер документа, країна, що видала)
  • викуплена сума
 • Європейський центральний банк зберігає ці дані. Запит даних через наш банк неможливий. Ми отримуємо лише інформацію, чи вже досягнута максимальна сума викупу. Здійснюючи викуп, Ви даєте згоду на обробку цих даних.

Відкриття поточного рахунку для українських воєнних біженців:

 • На Ваш поточний рахунок Ви можете отримувати безготівкові платежі (наприклад, заробітну плату або державну допомогу).
 • Окрім того, Ви можете здійснювати грошові перекази в межах країни та за кордон.
 • У Вас є можливість, за допомогою банківської карти внести готівку на свій рахунок або зняти готівку з рахунку в банкоматі чи у віконці обслуговування клієнтів.
 • Слідкуйте за тим, щоб розрахунки здійснювалися лише у межах Ваших наявних грошей на рахунку.
 • Перевірити актуальний стан рахунку Ви можете за допомогою своєї банківської картки зокрема в терміналі для друку банківських виписок у зоні самообслуговування наших філій або у віконці обслуговування клієнтів.

Ваші вклади в Volksbank Mittlerer Neckar eG захищенні установою інституційного забезпечення BVR Institutssicherung GmbH у визначеному Законом про забезпечення вкладів обсязі. Подальшу інформацію щодо BVR-ISG Ви можете переглянути за посиланням https://www.bvr-institutssicherung.de.

Як кооперативний банк ми цінуємо прямий, особистий контакт із нашими клієнтами. Для повсякденних банківських операцій доцільно відкрити поточний рахунок у тому банку або відділенні, поблизу якого Ви плануєте проживати довший час.

Якщо Ви бажаєте відкрити поточний рахунок у нас, ми рекомендуємо прийти на консультацію у відділення поблизу Вашого місця проживання з необхідними документами. Для відкриття рахунку нам потрібні Ваш закордонний паспорт, Ваш паспорт громадянина України або довідка про прибуття. У разі, якщо Ви маєте лише паспорт громадянина України, нам, окрім того, потрібен документ німецького органу (наприклад, довідка про реєстрацію в органах надання притулку (Anlaufbescheinigung), довідка про тимчасовий дозвіл на перебування (Friktionsbescheinigung) або довідка про реєстрацію місця проживання (Meldebescheinigung), яка містить інформацію про те, що Ви дійсно зареєстровані за прізвищем, зазначеним у документі, який посвідчує іособу.

Якщо Ви не володієте німецькою, по можливості прийдіть з особою Вашої довіри, яка допоможе Вам з перекладом.

Під час бесіди з нашими консультантами банку Volksbank Mittlerer Neckar eG Вам індивідуально пояснять конкретні види послуг і ціни банківського продукту «поточний рахунок».

Як кооперативний банк ми цінуємо прямий, особистий контакт із нашими клієнтами. Для повсякденних банківських операцій доцільно відкрити поточний рахунок у тому банку або відділенні, поблизу якого Ви плануєте проживати довший час.

Якщо Ви бажаєте відкрити поточний рахунок у нас, ми рекомендуємо прийти на консультацію у відділення поблизу Вашого місця проживання з необхідними документами. Для відкриття рахунку нам потрібні Ваш закордонний паспорт, Ваш паспорт громадянина України або довідка про прибуття. У разі, якщо Ви маєте лише паспорт громадянина України, нам, окрім того, потрібен документ німецького органу (наприклад, довідка про реєстрацію в органах надання притулку (Anlaufbescheinigung), довідка про тимчасовий дозвіл на перебування (Friktionsbescheinigung) або довідка про реєстрацію місця проживання (Meldebescheinigung), яка містить інформацію про те, що Ви дійсно зареєстровані за прізвищем, зазначеним у документі, який посвідчує іособу.

Якщо Ви не володієте німецькою, по можливості прийдіть з особою Вашої довіри, яка допоможе Вам з перекладом.

Під час бесіди з нашими консультантами банку Volksbank Mittlerer Neckar eG Вам індивідуально пояснять конкретні види послуг і ціни банківського продукту «поточний рахунок».

Kundeninformation der Volksbank Mittlerer Neckar eG für Geflüchtete aus der Ukraine

Die 772 Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken und PSD Banken in Deutschland sind genossenschaftliche Kreditinstitute und als Universalbanken mit insgesamt rund 8.074 Zweigstellen, 16.300 Geldautomaten und 135.650 Mitarbeitern eine große Bankengruppe in Deutschland.

Wir, die Volksbank Mittlerer Neckar eG, sind eines dieser genossenschaftlichen Kreditinstitute und in der Region um Esslingen, Nürtingen und Kirchheim unter Teck tätig. Wir bieten als leistungsfähige Bank für unsere Kunden und Mitglieder vor Ort ein breites Spektrum an Bankprodukten und Bankdienstleistungen an. Die Förderung der Mitglieder der Bank und somit der Region steht im Vordergrund unserer täglichen Arbeit.

Wenn Sie als Geflüchteter nach Deutschland gekommen sind, ist es für Sie zunächst wichtig, Bargeld umtauschen zu können und für die Teilhabe am alltäglichen Wirtschaftsleben über ein Girokonto zu verfügen.

Währungstauschmöglichkeit für ukrainische Kriegsgeflüchtete:

 • Jeder volljährige ukrainische Kriegsgeflüchtete kann einmalig bis zu 10.000 Griwna Bargeld in Euro umtauschen, dies kann auch in mehreren Teilbeträgen erfolgen.
 • Der Umtauschkurs wird jeweils Freitagnachmittag von der Deutschen Bundesbank festgelegt und gilt dann für die gesamte folgende Woche.
 • Der Umtausch erfolgt in der Regel in Verbindung mit einer Kontoeröffnung.
 • In welchen Filiale Sie Ihr Bargeld umtauschen können, erfahren Sie auf unserer Internetseite: www.volksbank-musterstadt.de.
 • Diese Regelung gilt vom 24. Mai 2022 bis zum 19. August 2022.
 • Hinweis: Wir sind verpflichtet zu prüfen, ob Sie bereits an dem Ankauf-Programm teilgenommen haben. Dafür erfassen wir folgende Daten und melden diese elektronisch an die Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main:
  Name
  Geburtsdatum
  Bei der Kontoeröffnung verwendeter Identitätsnachweis (Dokumenttyp, Dokumentnummer, Ausstellerland)
  Ankaufbetrag
 • Die Europäische Zentralbank speichert diese Daten. Ein Abruf von Daten durch uns ist nicht möglich. Wir erhalten lediglich die Information, ob der maximale Ankaufbetrag bereits erreicht wurde. Mit dem Ankauf stimmen Sie dieser Datenverarbeitung zu.
 • Bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG ist der Umtausch in unseren drei Hauptstellen in Esslingen (Fabrikstr. 5), in Kirchheim u. Teck (Marktplatz 1-3) oder in Nürtingen (Schillerplatz 7) möglich.

Eröffnung eines Girokontos für ukrainische Kriegsgeflüchtete:

 • Über Ihr Girokonto können Sie bargeldlose Zahlungen empfangen (zum Beispiel Lohn sowie staatliche Unterstützungsleistungen).
 • Sie können darüber hinaus Überweisungen ins In- und Ausland tätigen.
 • Sie haben die Möglichkeit, Bargeld auf Ihr Konto einzuzahlen oder vom Konto Bargeld am Geldautomaten oder am Bankschalter mit Ihrer Bankkarte abzuheben.
 • Achten Sie darauf, dass die Zahlungen nur im Rahmen Ihres verfügbaren Guthabens auf dem Konto vorgenommen werden.
 • Den aktuellen Kontostand können Sie mit Ihrer Bankkarte unter anderem am Kontoauszugsdrucker im Selbstbedienungsbereich unserer Filialen oder am Bankschalter in Erfahrung bringen.

Ihre Geldeinlagen bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG werden in dem durch das Einlagensicherungsgesetz bestimmten Umfang durch die BVR Institutssicherung GmbH geschützt. Weitere Informationen zur BVR-ISG finden Sie unter https://www.bvr-institutssicherung.de. Nur Sie allein haben Zugang zu Ihrem Girokonto, andere Personen oder staatliche Stellen haben keinen Zugriff.

Wir als Genossenschaftsbanken setzen auf einen direkten, persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Für das alltägliche Bankgeschäft ist es ratsam, das Girokonto in derjenigen Bank oder Zweigstelle zu eröffnen, in deren Nähe Sie voraussichtlich für längere Zeit wohnhaft sein werden.

Wenn Sie ein Girokonto bei uns eröffnen wollen, empfehlen wir, mit den erforderlichen Unterlagen zu einem Beratungsgespräch in die Zweigstelle in der Nähe Ihres Wohnorts zu kommen. Zur Kontoeröffnung benötigen wir Ihren Reisepass, Ihre ukrainische „Identity Card“ oder einen Ankunftsnachweis.

Bringen Sie dabei, wenn Sie kein Deutsch sprechen können, möglichst eine Person Ihres Vertrauens mit, die Ihnen bei der Übersetzung behilflich ist.

In Ihrem Gespräch mit unseren Beraterinnen und Beratern der Volksbank Mittlerer Neckar eG werden Ihnen die konkreten Leistungen und Preise des Bankprodukts Girokonto individuell erläutert.
 

Aktueller Hinweis zum Ukraine-Krieg / Spenden für die Ukraine

Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Bankkunden in Deutschland.

Welche Auswirkungen hat der Krieg Russlands in der Ukraine auf Bankkunden in Deutschland? Auf der folgenden Seite finden Sie dazu Fragen und Antworten sowie einen Hinweis wo Sie für die Ukraine spenden können.